Hoppa till innehåll

Viktigt vid ansökan

Handlingar som skall bifogas ansökan:
Bifoga tydliga kopior på dina betyg. Betyg ska ha underskrift av rektor. Meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller liknande dokument som inte är en betygshandling godtas ej. Om du inte inkommit med de handlingar som krävs för behörighetsbedömning och urval senast vid sista dag för komplettering kommer din ansökan inte att behandlas. 

Distansstudier: 
Anordnare bestäms utifrån antal sökande och framgår i ditt antagningsbesked.