Hoppa till innehåll

Barnskötare/elevassistent Bas - Kurspaket

Barn och fritid

Distanskurs, 900 poäng

Utbildningen Barnskötare/elevassistent (bas) ger dig kunskap om barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna. Denna utbildning förbereder dig för ett arbete som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan.

En barnskötare arbetar oftast inom kommunala eller privata förskolor tillsammans med förskollärare. En barnskötares arbetsuppgifter består av att ta hand om, och skapa en trygg och stimulerande miljö för barnen. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret, där ni tillsammans hjälps åt med det dagliga arbetet om att ta hand om barnen.

En elevassistent arbetar i skolor och hjälper elever som behöver extra undervisningsstöd. Du kommer hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala problem och elever med funktionsnedsättningar.

Du får lära dig om kommunikation, konflikthantering, pedagogik, hälsa, specialpedagogik och  människors olika levnadsmiljöer. I utbildningen ingår även grundläggande vård- och omsorg,  att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter. 

Efter utbildningen

Kan du läsa vidare till barnskötare eller elevassistent genom ett påbyggnadspaket som innehåller kurser om totalt 400 poäng.

Yrkesutbildningen ger förutom betyg ett intyg som bevis på din kompetens.
För att få intyg som barnskötare eller elevassistent måste du läsa ett av påbyggnadspaketen.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker genom distansundervisning och självstudier. Du läser en kurs i taget och kurserna följer efter varandra utan uppehåll.
APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15 % av utbildningen ingår.
Du ordnar själv din APL-plats. Vid APL följer du din handledares arbetstider.
 

Utbildningsinnehåll


Hälsopedagogik, 100 poäng (HALHAL0)
Kommunikation, 100 poäng (PEDKOU0)
Lärande och utveckling, 100 poäng (PEDLÄR0)
Människors miljöer, 100 poäng (PEDMÄI0)
Specialpedagogik 1, 100 poäng (SPCSPE01)
Pedagogisk ledarskap, 100 poäng (PEDPEG0) *
Pedagogiska teorier och ledarskap, 100 poäng (PEDPED0) *
Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng (GRUGRD0)
Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng (SOIETN0)

* Kursen innehåller apl, arbetsplatsförlagt lärande

Kostnader

All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven.

Förkunskapskrav

Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Har du godkänt betyg i en eller flera av kurserna som ingår i paketet tillåts du inte omläsning. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du behöver byta ut kurs/kurser. Detta gör du först efter att du fått antagningsbesked. 

Ämnes-/kursplan

BFXAAN (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

BFXAAN

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

2 Kursstarter

 1. Kursstart 2853267

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Skola
  Hermods AB
  Antagningsbesked

  Beskrivning

  Sista kompletteringsdag: 2021-09-24

 2. Kursstart 3113176

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Skola
  Hermods AB
  Antagningsbesked

  Beskrivning

  Sista kompletteringsdag för betyg:
  26 november 2021.