Hoppa till innehåll

Ansökan

01. Vem är behörig att läsa hos vuxenutbildningen?

Du är behörig att delta i vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år, eller om du har en gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasiet. Behörig till sfi är du från den 1 juli det år du fyller 16 år om du saknar grundkunskaper i svenska språket.

02. Får alla behöriga sökande läsa hos vuxenutbildningen?

Inom gymnasial vuxenutbildning i Kungsbacka är antalet platser begränsade. Om inte alla behöriga sökande kan tas emot görs ett urval, som följer vuxenutbildningsförordningen (2011:1108)

03. Studier på plats eller på distans?

Studieform – dagkurs/på plats

Vi erbjuder kurser på plats där du följer schemalagd undervisning. På plats är det mest klassiska sättet att läsa en kurs på. Du får träffa din lärare flera gånger i veckan och kommer få lärarledd undervisning. Upplägget är uppstyrt och passar extra bra för dig som behöver tydlig struktur och stöd för att lyckas med kursen.

Studieform – distans

Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare via webben.

Distans passar dig som inte kan närvara på lektioner eller prov utan vill sköta allt som är möjligt på distans. Distansstudier kräver väldigt stort eget ansvar, god studieteknik och egen motivation. Du bör även vara bekväm med att arbeta digitalt då kommunikationen med din lärare sker i plattformen.

Obligatoriska moment under dagtid kan förekomma i kurser.

Vi erbjuder fristående kurser på distans med Hermods eller Campus Alingsås som utbildningsanordnare. Anordnare bestäms utifrån antal sökande och framgår i ditt antagningsbesked.

04. Kan jag läsa kursen om jag har godkänt betyg i den sedan tidigare?

Om du har redan har betyg i kursen som är godkänt eller mer så kan du inte läsa om kursen utan då hänvisas du till att anmäla dig till prövning. Läs mer om prövning på vår hemsida 
https://www.alingsas.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/jag-vill-studera/betygsprovning/

05. Hur kan jag få hjälp med att göra en ansökan?

Om du behöver hjälp med att göra en ansökan, kontakta receptionen på Utbildningens Hus.

06. Vilka betyg ska jag skicka in när jag gör en ansökan?

För att vi ska kunna bedöma att du kan antas till de kurser du söker, måste du skicka in kopior på betyg från alla utbildningar du tidigare läst, såsom grundskola, gymnasieskola, folkhögskola, högskola/universitet, KY/Yh, utländsk utbildning med mera. Om du har en utländsk utbildning som är bedömd av VHS/UHR, ska du även skicka in en kopia på bedömningen.

Betyg ska ha underskrift av rektor. Meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller liknande dokument som inte är en betygshandling godtas ej. Tänk på att dina kopior till oss måste vara tydliga och vi måste se hela sidan.

07. Hur gör jag för att skicka in mina betyg?

Du kan ladda upp betygen i ditt studerandekonto eller ladda upp dem via vår e-tjänst: https://minasidor.alingsas.se/kontaktacampusTänk på att filen du bifogar är i något av följande format: pdf, jpeg, pjpeg, tiff, png, word, docx, xlsx.

Campus Alingsås reception (Utbildningens Hus, Östra Ringgatan 16).

Det går också bra att skicka betygen via vanlig post eller lämna in betygen hos Campus Alingsås reception. 


Besöksadress: Östra Ringgatan 16, 441 31 Alingsås
Postadress: Campus Alingsås, 441 18 Alingsås

08. Hur gör jag om jag vill söka utbildning i en annan kommun?

Du som är folkbokförd i Alingsås kommun och vill studera på grundläggande eller gymnasial nivå i en annan kommun måste lämna din ansökan till Campus Alingsås.

Läsa en kurs eller utbildning som vi inte erbjuder gör då så här:

Du följer den kommunens ansökningsrutiner i hur du fyller i ansökan. Skriv ut ansökan.

Vi behöver kopia av

  • Ansökan
  • Dina betyg
  • Ett personligt brev om varför du söker vuxenutbildning i en annan kommun
  • Kopia av körkort om du söker en förarutbildning

Utbildning i annan kommun eller hos annan utbildningsanordnare beviljas endast när det finns särskilda skäl så var noga att väl beskriva dina mål och tankar i ditt brev.

Skicka hela ansökan till

Campus Alingsås
Östra Ringgatan 16
441 81 Alingsås

Du kan också mejla ansökan till vuxenutbildningen@alingsas.se

Eller lämna in den i Campus Alingsås reception (Utbildningens Hus, Östra Ringgatan 16).

Vi vill ha din ansökan senast tre veckor innan ansökningstiden går ut.

Besked

Campus Alingsås lämnar besked till dig och till den kommun du söker till med beslut om beviljande eller avslag när det gäller att betala för din kursplats. Det är kommunen där du sökt utbildningen som beslutar om du får kursplats eller inte.

09. Kan jag med skyddade personuppgifter söka via webben?

Har du av Skatteverket fått skyddade personuppgifter ska du inte göra någon webbansökan. Ta kontakt med receptionen på Utbildningens Hus som hänvisar dig till rätt person som kan hjälpa till med din ansökan.

10. Var hittar jag GR-utbildningarna som finns sökbara?

Om du ska söka någon av GR-utbildningarna, ska du göra ansökan på www.grvux.se. Det är också på den hemsidan du kan se utbudet i övriga GR-kommuner. 

11. Kan jag söka till Campus Alingsås om jag kommer från en annan kommun?

Ja, det kan du. Din hemkommun måste först intyga att de kommer att bekosta dina studier i det fall du blir antagen, innan vi kan behandla din ansökan.

Du söker via kurskatalogen.Skriv sedan ut din ansökan och skicka den till din hemkommun tillsammans med dina betyg och ett personligt brev varför du vill läsa utbildningen i Alingsås Kommun. 

När hemkommunen godkänt eller avslagit din begäran skickas beslutet till oss och därefter kan vi behandla din ansökan.

Observera att beslutet från din hemkommun måste vara oss tillhanda senast sista dag för komplettering. 

12. Vad är en betygsprövning?

Om du saknar betyg i en kurs, behöver komplettera eller vill höja ditt betyg på en betygssatt kurs, kan du göra en prövning. En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och sedan prövas på kursen.

Läs mer här

13. Studietakt

Studietakt

Heltid

När du studerar på heltid kan du räkna med att lägga ungefär 40 timmar per vecka.

Deltid

Deltid är 75, 50 och 25 procent. Studier på deltid har ett lägre tempo och är ett val som du kan kombinera med jobb. Din studieplan sträcker sig över en längre tid.

Studietakten påverkar ditt studiemedel

Du väljer hur många kurser du vill läsa samtidigt, och om du vill läsa heltid eller deltid. Din studietakt har betydelse för hur mycket studiemedel du kan få.

100 % = 20 poäng/vecka
75 % = 15 poäng/vecka
50 % = 10 poäng/vecka
25 % = 5 poäng/vecka (ej rätt till studiemedel)

Läs mer om söker studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) och hur du beräknar din studietakt

14. Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.

Begäran om registerutdrag och mer information finns på www.alingsas.se/gdpr

Mer information gällande Dataskyddsförodningen  (extern länk)