Hoppa till innehåll

Skolformer

Skolformer

Gymnasial utbildning (GY)

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Du väljer själv vilka kurser eller yrkespaket du vill läsa för att studierna skall passa dina behov. Du kan läsa på hel- eller deltid, följa schemalagd undervisning eller kombinera arbete med distansstudier. Vårt utbud ser du i kurskatalogen.

Grundläggande utbildning (GR)

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar den nioåriga grundskolan. Kurserna är till för dig som till exempel behöver träna grundläggande läsning och skrivning eller repetera något ämne från grundskolan innan du fortsätter på gymnasial nivå.

Svenskundervisning för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare, SFI, ger kunskaper i svenska språket för nybörjare. Efter SFI kan du fortsätta läsa svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå. Du är välkommen att börja läsa SFI när du fått ett svenskt personnummer eller samordningsnummer, är 16 år eller äldre och är folkbokförd i Alingsås kommun.